HOITOMAKSUT(vanhempien maksama osuus)

Hoidontarve Hoitomaksu
Yli 17pv/kk 299 e
17-14pv/kk ja enintään 30 tuntia viikossa 258 e
Enintään 13pv/kk ja enintään 25 tuntia viikossa 224 e

Hoitomaksu koostuu kolmesta osasta: vanhempien maksamasta päivähoitomaksusta, KELA:n yksityisen hoidon tuesta ja kuntalisästä. KELA:n hoitoraha haetaan suoraan päiväkodille. Hakemus täytetään päiväkodilla hoidon alettua. Kun lapsella on hoitopaikka Päiväkoti Taikapuistossa vanhemmat eivät ole oikeutettuja kotihoidon tukeen. Kunta maksaa kuntalisän suoraan päiväkodille.

KELA:n hoitolisä maksetaan perheen bruttotulojen perusteella ja on enintään 173,64e/kk/lapsi.
Tämä vähentää vanhempien maksamaa osuutta.
Jos KELA maksaa teille tulosidonnaista hoitolisää, on teillä mahdollisuus hakea kaupungilta tulosidonnaista kuntalisää.

Päiväkoti tarjoaa virikepaikkoja tilapäiseen hoidon tarpeeseen. Virikepaikkaa voidaan käyttää myös esimerkiksi silloin, kun lasta hoidetaan pääsääntöisesti kotona, mutta hän tarvitsee ajoittain enemmän tekemistä ja virikkeitä. Virikepaikka ei vaikuta kotihoidontukeen.

alle 3-vuotiaat 48 € / pv
3-vuotta täyttäneet 38 € / pv


Päiväkoti Taikapuisto Oy, Urheilutie 62, 86600 HAAPAVESI, Puh. 044 3281896Mobiili